HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VIETCOMBANK NĂM 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 02/12/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Hội nghị công tác Tài chính - Kế toán năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Hội đồng quản trị; bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc; bà Trương Lệ Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát; ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng cùng các ông/bà là trưởng/phó các phòng/ban/trung tâm tại TSC và đại diện Ban Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán các chi nhánh, Công ty con trong toàn hệ thống.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc khẳng định: “Sự phát triển của VCB trong thời gian tới chắc chắn sẽ tiếp tục đi đôi với sự gia tăng của các nghiệp vụ kinh tế đa dạng, phức tạp, đồng thời đòi hỏi thông tin chính xác để hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Vai trò tham mưu, tư vấn của các cán bộ kế toán trong hoàn cảnh đó càng đòi hỏi phải được nâng cao hơn bao giờ hết. Để tiếp tục trở thành bộ phận hỗ trợ đắc lực cho Ban lãnh đạo trong công tác quản trị điều hành, các cán bộ kế toán cần không ngừng rèn giũa kĩ năng, kiến thức chuyên môn và duy trì đạo đức nghề nghiệp thích hợp; nắm bắt chính xác, đầy đủ về cơ cấu tài sản, khả năng sinh lời để tư vấn đúng chiến lược kinh doanh, mang lạihiệu quả cao nhất cho Ngân hàng. Ban lãnh đạo luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của công tác Tài chính Kế toán và sẽ tiếp tục có những chỉ đạo sát sao đối với công tác này”.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần khai mạc, Hội nghị đã được nghe ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác Tài chính Kế toán Tài chính năm 2018. Báo cáo đã khẳng định “đằng sau những kết quả kinh doanh ấn tượng của VCB có sự đóng góp không nhỏ và thầm lặng của Khối Tài chính Kế toán với vai trò là bộ phận hỗ trợ, tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo VCB và Ban giám đốc các chi nhánh trong công tác tài chính kế toán, thanh toán và quản lý tài chính. Báo cáo đã tổng kết những kết quả đạt được của Khối Tài chính Kế toán trong năm 2018 trên các mặt công tác như: kế toán tài chính, quản lý tài chính, kế toán quản trị, triển khai các dự án chuyển đổi, đào tạo và quản trị nguồn nhân lực, công tác kế toán tại chi nhánh. Với nỗ lực của đội ngũ gần 1000 cán bộ tài chính – kế toán trong cả hệ thống, năm 2018 Khối Tài chính Kế toán đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra như: (i) Đạt được sự hài lòng của khách hàng nội bộ thông qua việc thực hiện tốt công tác tham vấn chính sách, quản lý tài chính, kế toán; (ii) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Khối thông qua việc đổi mới cách thức đào tạo nhằm phát triển đội ngũ cán bộ giỏi; (iii)  Nâng cao hiệu quả tài chính của VCB thông qua việc xây dựng và đánh giá kế hoạch kinh doanh, quản trị chi phí, cung cấp thông tin quản trị; (iv) Từng bước kiện toàn mô hình tổ chức Khối để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các bộ phận kinh doanh.

Trong phần trình bày, Kế toán trưởng đã quán triệt tới Hội nghị các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện cuối năm 2018 và năm 2019 đối với Khối Tài chính Kế toán nhằm thực hiện tốt công tác quyết toán cuối năm, xây dựng kế hoạch 2019, thực hiện thành công Chương trình hành động của Khối thực hiện Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020. Ông Lê Hoàng Tùng cũng đã chia sẻ về những yêu cầu đặt ra đối với công tác tài chính kế toán [01] và đội ngũ cán bộ tài chính kế toán trong bối cảnh hoạt động ngân hàng đang có những chuyển dịch mạnh mẽ trong cuộc cách mạng 4.0.

Ông Lê Hoàng Tùng – Kế toán trưởng báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt HĐQT phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT đã đánh giá cao vai trò, những đóng góp của công tác tài chính kế toán đối với hoạt động Vietcombank cũng như kết quả Khối Tài chính Kế toán đã đạt được trong năm 2018. Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng cũng đưa ra những yêu cầu của Ban lãnh đạo đối với công tác tài chính kế toán trong giai đoạn tới như: làm thế nào để tiết kiệm nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động ; quản lý chi phí một cách hiệu quả hơn; triển khai hiệu quảcông tác quản lý, lưu trữ chứng từ, hóa đơn điện tử, thông tin tài chính, đặc biệt trong môi trường số hóa và công nghệ 4.0 hiện nay... Ủy viên HĐQT cũng đã chỉ đạo Hội nghị tập trung truyền thông cho 2 dự án chuyển đổi lớn mà Vietcombank đang triển khai, nhiệm vụ công tác tài chính kế toán trong Chương trình hành động của Vietcombank từ nay đến năm 2020 cũng như thực hiện tốt công tác quyết toán cuối năm 2018 sắp tới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng –Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được nghe bà Lê Thị Huyền Diệu – Trưởng Phòng Chính sách tài chính kế toán, Tổ trưởng  Tổ quản lý dự án MPA truyền thông về dự án MPA và ông Trần Hà Phú – Tổ phó Tổ quản lý dự án ERP truyền thông về dự án ERP - các dự án có tính chất quan trọng của Khối Tài chính Kế toán và để đạt được thành công, cần sự phối hợp, hỗ trợ của toàn hệ thống, đặc biệt là các cán bộ làm công tác kế toán từ Trụ sở chính đến các chi nhánh. Hội nghĩ cũng đã được phổ biến về các chính sách tài chính, kế toán mới ban hành và một số nội dung cần lưu ý trong công tác tài chính kế toán 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu và Ban Lãnh đạo đã được nghe phần trình bày tham luận và đóng góp ý kiến của các Chi nhánh Vietcombank: Kỳ Đồng, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Sở giao dịch, Thăng Long, Khánh Hòa và Đồng Nai đại diện cho các khu vực. Thay mặt Ban lãnh đạo, bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc và ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng đã đánh giá cao những ý kiến tham luận của các chi nhánh, trao đổi và giải đáp đối với các đề xuất kiến nghị và khó khăn vướng mắc mà các chi nhánh đề cập.

Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến đại diện Ban lãnh đạo đã phát biểu tổng kết Hội nghị công tác Tài chính Kế toán năm 2018 của Vietcombank. Hội nghị công tác Tài chính Kế toán Vietcombank năm 2018 kết thúc cùng ngày và thành công tốt đẹp/.

VCB News

 

06/12/2018

 

Các tin tức khác