VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 01 tài sản tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội (xem chi tiết tại đây).

VCB News

12/10/2017

 

Các tin tức khác