Vietcombank thông báo mời chào hàng dự án xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Bắc Giang

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1223; Fax: (04)3 9364526;

Email: dungpa.ho@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 0100112437

Thông tin thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 10 [Cung cấp, lắp đặt máy phát điện 250KVA, bao gồm cả ATS]

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 1.100.000.000 đồng .

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Tên dự án: xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Giang.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 15 tháng 03 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 03 năm 2017 trong giờ hành chính.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -Phòng Quản lý XDCB Tầng 3 – Toà nhà VCBTower 198 Trần Quang Khải - Hà Nội. Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1223      Fax: (04)3 9364526.

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng). Đồng tiền bảo đảm dự thầu: đồng Việt Nam. Hình thức bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh: thư bảo lãnh phải do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (ngoại trừ các chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 22 tháng 03 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 22 tháng 03 năm 2017.

10/03/2017

 

Các tin tức khác