Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Hương Nhiên.
Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 8355/HCM.KHDN2 ngày 28/12/2017 được gửi tới Công ty TNHH Hương Nhiên (Chủ sở hữu tài sản), Công ty TNHH Viễn Thông Anh Khôi và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Song Hoa.
- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 1089A đường Bình Qưới, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Viễn Thông Anh Khôi và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ sản xuất Song Hoa tại Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh.
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 16/01/2018 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.

Xem chi tiết thông báo tại đây. 

28/12/2017

 

Các thông tin khác