Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh phát mại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại 1089A đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

Tài sản bảo đảm:

Số tờ bản đồ
Số thửa
Diện tích (m2)
Mục đích sử dụng
Thời hạn sử dụng
Phần ghi thêm
1
886
1.658

Xây dựng xí nghiệp giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô và công nghệ sinh học.

Ổn định lâu dài
Quyết định 1278/QĐ-UB ngày 28/03/2002 của UBND TPHCM.

- Số phát hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: R824438;

- Số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00081/1a QSDĐ/3626/UB do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/10/2002.

Lưu ý: Diện tích thực tế giảm 33,3 m2 so với diện tích ghi tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, do bị chồng lấn ranh sang

phần diện tích bên cạnh, được ngăn cách bằng tường gạch, bê tông. Tài sản được định giá trên diện tích ghi nhận tại Giấy chứng

nhận là 1.658 m2, được bán và bàn giao tài sản trúng đấu giá theo hiện trạng thực tế khi thu giữ với diện tích thực tế theo Bản đồ hiện

trạng vị trí –giáp ranh số Hợp đồng 12498/ĐĐBĐ (CM) ngày 29/01/2018 và bản đồ hiện trạng vị trí – áp ranh số Hợp đồng 124984/ ĐĐBĐ

ngày 18/12/2017 của Trung tâm đo đạc bản đồ - Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 43.194.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ, một trăm chín mươi tư triệu đồng)
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà VBB, số 05 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách: anh Cần - điện thoại: 0908669217; 028.39141777 – 8442 hoặc anh Xuyên - điện thoại: 0989443757; 028.69141777 – 8548.

Thông tin khác

Kế hoạch bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày

09/04/2018 tại 336 An Dương Vương, phường 04, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.66820690

Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ 08 giờ 00 phút ngày 09/04/2018  đến 17 giờ 00 phút ngày 11/04/2018, trừ trường hợp tổ chức bán đấu giá tài

sản và người mua tài sản có thỏa thuận khác.

Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 11/04/2018 tại nơi có tài sản.

Thời hạn và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 12/04/2018 tại Công ty cổ phần dịch vụ bán đấu giá Bên Thành – địa chỉ:

336 An Dương Vương, phường 04, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức bán đấu: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác