Vietcombank Đồng Nai đổi tên và chuyển địa điểm của PGD Tân Phong

Kể từ ngày 5/11/2018, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) chính thức chuyển địa điểm và đổi tên Phòng giao dịch (PGD) Tân Phong thành PGD Đồng Khởi.

- Tên giao dịch cũ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tân Phong.

- Địa điểm cũ: Số 14C, đường Đồng Khởi, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Tên giao dịch  mới: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Đồng Khởi;

+ Địa điểm mới: Số 333, đường Đồng Khởi, KP1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Số điện thoại: 0251.8871115 – 0251.8871116

+ Số Fax: (84-251) 8871119

Trân trọng thông báo./.

VCB News

16/11/2018

 

Các tin tức khác