Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân


Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn0.20 %0.01 %0.00 %
7 ngày0.50 %0.00 %
14 ngày0.50 %0.00 %
1 tháng4.30 %0.30 %0.00 %
2 tháng4.30 %0.30 %0.00 %
3 tháng4.80 %0.40 %0.00 %
6 tháng5.30 %0.50 %0.00 %
9 tháng5.50 %0.50 %0.00 %
12 tháng6.50 %0.75 %0.00 %
24 tháng6.50 %0.85 %0.00 %
36 tháng6.50 %0.85 %0.00 %
48 tháng6.50 %0.85 %0.00 %
60 tháng6.50 %0.85 %0.00 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng4.30 %0.30 %0.00 %
2 tháng4.30 %0.30 %0.00 %
3 tháng4.80 %0.40 %0.00 %
6 tháng5.30 %0.50 %0.00 %
9 tháng5.50 %0.50 %0.00 %
12 tháng6.50 %0.75 %0.00 %
24 tháng6.50 %0.85 %0.00 %
36 tháng6.50 %0.85 %0.00 %
48 tháng6.50 %0.85 %0.00 %
60 tháng6.50 %0.85 %0.00 %

Ghi chú:

  • Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.