Kinh doanh vốn

 • Sản phẩm thị trường tiền tệ
 • Kinh doanh chứng khoán
 • Mua bán ngoại tệ
 • Sản phẩm phái sinh
  1. Giao ngay (Spot)
  2. Kỳ hạn (Forwards)
  3. Hợp đồng tương lai (Futures)
  4. Quyền chọn (Options)
  5. Hoán đổi ngoại tệ (Swaps)
 • Liên hệ:
  1. Phòng Kinh doanh Vốn
   Tầng 6, Vietcombank Tower
   198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
   Tel: +84-24-39343137/ ext: 0643
  2. Ban Định chế Tài chính
   Tầng 9, Vietcombank Tower
   198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
   Tel: +84-24-38259859; Fax: +84-24-38265548