CHO VAY VỐN LƯU ĐỘNG

Nhằm giúp Khách hàng hoạt động hiệu quả trong suốt chu kỳ kinh doanh, Vietcombank sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động một cách kịp thời, phù hợp với dòng tiền trong kinh doanh của Quý Khách. Đến với Vietcombank, Quý Khách hàng dễ dàng tiếp cận các phương thức cho vay vốn lưu động truyền thống cũng như các sản phẩm đặc thù phù hợp với từng loại hình kinh doanh của Quý Khách hàng như: (i) Cho vay từng lần, (ii) cho vay theo hạn mức tín dụng (iii) Cho vay theo hạn mức thấu chi (iv) Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng…. Và các sản phẩm đặc thù theo hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Khách hàng

Quý Khách hàng có nhu cầu vay vốn lưu động

Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

 • Được lựa chọn nhiều hình thức vay vốn phù hợp với loại hình kinh doanh của Khách hàng;
 • Có thể vay bằng nhiều loại tiền khác nhau với lãi suất cho vay hấp dẫn;
 • Có đủ kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng;
 • Lãi suất cố định trong thời hạn vay;
 • Đảm bảo chi phí vay vốn hợp lý, cạnh tranh;
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Điều kiện vay vốn

 • Quý khách có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy đinh của Pháp luật;
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp và phù hợp với chính sách tín dụng định hướng của Vietcombank trong từng thời kỳ;
 • Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ đúng thời hạn cam kết;
 • Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Vietcombank.

Hồ sơ vay vốn

 • Hồ sơ pháp lý;
 • Hồ sơ tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Hồ sơ vay vốn;
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, Quý Khách hàng hãy liên hệ với một trong các chuyên viên của Chúng tôi để Chúng tôi được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm cho Quý Khách (xem tại đây)

Biểu mẫu

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ
Giấy nhận nợ

Biểu phí áp dụng

Biểu phí dịch vụ tiền vay

Một số Khách hàng Vietcombank cung ứng vốn lưu động

✓ Tổng Công ty Xăng dầu VN  
✓ Tổng Cty Lương thực Miền Bắc

  TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

✓ Tổng Công ty Lắp máy LILAMA   Tổng Công ty lắp máy Việt Nam
✓ Cty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro)  
✓ Cty TM Kỹ thuật và Đầu tư PETEC  
✓ Tập đoàn CNThan –Khoáng sản VN

  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN

✓ Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí

 

✓ Tổng Cty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu  khí

  TCty CP Khoan và DV Khoan Dầu khí

✓ Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng

 


CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư Dự án (Dự án đầu tư/phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phương án phục vụ đời sống) được thực hiện tại Việt Nam và một số nước/vùng lãnh thổ tuỳ vào Dự án cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật và của Vietcombank trong từng thời kỳ.

Đối tượng cho vay

Tất cả các Dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoặc các dự án đầu tư phục vụ đời sống, trừ những nhu cầu vốn không được cho vay, hạn chế cho vay sau:

 • Vietcombank không cho vay các nhu cầu vốn: (i) để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi; (ii) để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm; (iii) để đáp ứng nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm.
 • Vietcombank hạn chế cho vay các nhu cầu vốn: (i) góp vốn thành lập doanh nghiệp; (ii) cho vay nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; (iii) cho vay kinh doanh chứng khoán thực hiện theo quy định riêng của Vietcombank; (iv) cho vay đảo nợ, thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Vietcombank;

Khách hàng

Mọi tổ chức kinh tế có dự án đầu tư phù hợp với đối tượng cho vay của Vietcombank

Cụ thể như:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị kinh doanh có đăng ký kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty hợp doanh.

 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cơ quan, đơn vị trực thuộc các tổ chức trên.

Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

 • Số tiền cho vay có thể lên đến 85% chi phí đầu tư Dự án và không giới hạn quy mô dự án
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý
 • Loại tiền cho vay đa dạng: VND, USD hoặc ngoại tệ mạnh khác tùy theo quy định của Vietcombank từng thời kỳ
 • Thời hạn cho vay linh hoạt (từ 1 năm đến tối đa 15 năm), thời gian ân hạn và trả nợ hợp lý phù hợp với dòng tiền của dự án và doanh nghiệp
 • Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng thuận tiện, tạo điều kiện nắm bắt cơ hội kinh doanh của khách hàng
 • Sẵn sàng hỗ trợ về vốn kết hợp với tư vấn có hiệu quả cho Qúy khách hàng trong đầu tư các Dự án trung dài hạn
 • Hình thức cho vay phong phú trên cơ sở kinh nghiệm, uy tín và năng lực của Vietcombank (cho vay độc lập hoặc hợp vốn, đầu mối thu xếp tài chính và quản lý đồng tài trợ, cho vay song song “club-deal’’, cho vay ủy thác…)
 • Có chính sách ưu đãi trong từng thời kỳ áp dụng đối với Qúy khách hàng dựa theo các tiêu chí như có lịch sử quan hệ tín dụng tốt, sử dụng các dịch vụ ngân hàng tổng thể của Vietcombank (bao gồm dịch vụ tiền gửi, cho vay, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ….), ưu đãi cho từng ngành nghề (hoạt động xuất khẩu, …)
 • Đội ngũ chuyên viên tín dụng phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo.

Điều kiện vay vốn cơ bản

 • Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, không thuộc những nhu cầu vốn Vietcombank không cho vay, những trường hợp Vietcombank hạn chế cho vay sẽ thực hiện theo quy định riêng.
 • Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ Vietcombank đủ và đúng thời hạn cam kết
 • Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ khả thi, có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật
 • Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Vietcombank
 • Có một mức vốn tự có nhất định theo quy định của Vietcombank tham gia vào Dự án đầu tư xin vay vốn.

Tài sản bảo đảm tiền vay

 • Toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có của Dự án đầu tư.
 • Khách hàng có thể dùng các tài sản khác ngoài Dự án (như đảm bảo bằng số dư tài khoản tiền gửi, các giấy tờ có giá, động sản, bất động sản khác không thuộc Dự án, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba) làm biện pháp bảo đảm tiền vay bổ sung cho vốn vay Vietcombank.

Hồ sơ vay vốn

 • Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
 • Hồ sơ tài chính doanh nghiệp
 • Hồ sơ pháp lý và kinh tế kỹ thuật Dự án
 • Hồ sơ vay vốn Dự án
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA VIETCOMBANK TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY:

Năm Dự án đầu tư Chủ đầu tư Lĩnh vực/ngành Hình ảnh minh họa về Dự án
2007 Tài trợ Đầu tư mới Khách sạn Intercontinental Công ty Phát triển Du lịch Hữu hạn Làng  Nghi Tàm Khách sạn  
2007 Cải tạo khách sạn Sofitel Metropole Công ty Liên doanh Khách sạn Thống nhất  Hotel Metropole Khách sạn  
2007 Đầu tư tàu biển Petrolimex Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco Vận tải biển  
2007 Đầu tư tòa nhà văn phòng trung tâm thương mại, khu chung cư the Manor Thành phố HCM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và thương mại Bình Minh Bitexco Bất động sản

 

2007 Dự án đầu tư xe ô tô chở khách Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long Vận tải  
2006 Đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng Chinfon (Hải Phòng) Công ty Xi măng Chinfon (HP) Công nghiệp  
2006 Các Dự án thủy điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam Năng lượng điện  
2004 Đầu tư mua máy bay Airbus A320 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vận tải hàng không  

Liên hệ

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, Quý Khách hàng hãy liên hệ với một trong các chuyên viên của Chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:

Tại Hội Sở chính :

Phòng Đầu tư Dự án

Tầng 10 - Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội

Điện thoại: 04 - 38251521 hoặc 04 - 39343137/máy lẻ 1017

Fax: 04 - 39365792

Tại các Chi nhánh (xem tại đây)