Khách hàng doanh nghiệp

Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là các sản phẩm dịch vụ truyền thống dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại dành cho doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chúng tôi hiểu được mong muốn và sẵn sàng xây dựng các loại hình sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.